Telefon - Fax

0744 594 722 

0354 113 176

Adresa de e-mail

expertcontaserv@yahoo.com

Luni - Vineri 08:00 - 16:00

 

 

SC EXPERT CONTA SERV SRL

ONRC J20/1390/2007

CUI : 22462442

Str. Gral Dragalina, bloc 10 A , ap. 28

Petrosani,

Jud. Hunedoara

 

Adresa
Pagigi Aurii logo
E-mail
Telefon

Site Web realizat si administrat de FCR Media On Line SRL - www.rentasite.ro

Locatie

Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;
Intocmirea registrului jurnal si a balantei lunare de verificare;
Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
Intocmirea decontului de TVA si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara;
Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
Analiza rapoartelor contabile;
Intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere, conform legislatiei in vigoare.

 

Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;

Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;

Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venit sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc;

Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;

Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc.;

Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;

Informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale;

Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export;

Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;

Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

 

Analiza rapoartelor contabile;

Analiza fluxului financiar;

Analiza datoriilor si creantelor;

Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;

Evaluarea patrimoniului societatii;

Verificarea respectarii dispozitiilor legale in calcularea si varsarea obligatiilor fiscale (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare);

Efectuarea de expertize contabile la cerere, in conditiile prevazute de lege.

 

Servicii de salarizare si personal;

Relatia cu ITM;

Intocmirea, inregistrarea si modificarea contractelor de munca la ITM;

Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat

 

Efectuarea inregistrarilor legale in contabilitate;

Verificarea gestiunii

Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice;

Evidentierea si achitarea obligatiilor catre Stat rezultate din activitatea contabila;

Incasarea si achitarea obligatiilor fiscale;

Intocmirea raportului de expertiza contabila judiciara si extrajudiciara.

 

Obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;

Intocmire dosare de credite, dosare leasing etc.

Efectuarea de punctaje cu administratia financiara;

Alte raportari la cerere etc.

Expertiza contabila

Alte situatii financiare

Servicii de evaluare

Servicii de salarizare si personal

Consultanta financiar fiscala

Expert Conta Serv Logo

Contabilitate completa

Consultanta financiar contabila

Servicii de evaluare, audit si cenzorat

Servicii de salarizare si personal

Expertiza contabila judiciara si extrajudiciara

Alte situatii financiare

EXPERT CONTA SERV 

Servicii contabile

Contabilitate

Contabilitate completa

Contabilitate Financiara